Hvordan går det med lydmålingerne og Metroselskabets overtrædelser af støjgrænserne for dag- og nattestøj?

Download vor seneste 2 nyhedsbreve ved klik her:

Du kan desuden downloade Byretsdom afsagt over CMTs overtrædelser af støjgrænserne for byggepladsen på Sønder Boulevard, juni 2016 ved klik her (PDF) (ca. 9Mb).

Lydakustik-firmaet Deltas vurdering af lydmålingernes kvalitet på metrobyggepladserne kan downloades ved at klikke her (ca. 10Mb).

Kontingentfrit 2017 – bliv medlem for 0 kroner

På årets generalforsamling blev det vedtaget, at 2017 er kontingentfrit år for Sortedamgruppens medlemmer uanset medlemstype. Det er hermed kvit og frit, at være medlem i vores naboforening og alligevel støtte den nødvendige kritik af forholdene ved og på byggepladserne.

Hvis du vil vide mere om de helt uhyrlige forhold, som i dag er tilladt og som gør Metrobyggeriet til den størst miljøsvin i Danmark, kan du læse bla. Advokat Charlotte Castenschiolds indlæg på vores generalforsamling. Hvis du har modtaget kompensation i tidligere år, er advokat Castenschiolds fremstilling et must at sætte sig ind.

Generalforsamling 2017

Den ordinære generalforsamling blev afholdt den 7/3 2017 å Bording Friskole.

Klik her for at læse referatet (PDF).

Advokat Charlotte Castenschiold redegjorde indledningsvist for anlæggelsen af en række gruppesøgsmål på vegne af naboerne til 7 metrobyggebyggepladser. Hensigten er opnåelse af erstatninger for den mangelfulde støjkompensation, som har været tildelt støjplagede naboer, imod gældende lov.

Du kan læse advokat Castenschiold indlæg ved klik her (PDF).

Regnskab for 2016 og budget 2017

Klik her for at læse regnskab for 2016 (PDF).

Klik her for at læse budget for 2017 (PDF).

Generalforsamling 2016

Den ordinære generalforsamling for 2016 afholdes d. 25. februar kl. 19:00 på Bordings Friskole.

Evt. forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 25. januar og sendes til formanden, Chr. Alsted, pr. e-mail til alsted@tdc-broadband.dk eller pr. brev til adressen Øster Søgade 100, 2.tv, 2100 Kbh. Ø.

Den endelige dagsorden vil blive udsendt senest 2 uger før generalforsamlingen.